Home » Blogs » HearSee behaald zijn VCA*-certificatie

HearSee behaald zijn VCA*-certificatie

VCA*-certificatie voor Hearsee

Na een positieve evaluatie kreeg HearSee een VCA*-certificatie, dit staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Op deze manier wordt aangetoond dat er binnen het bedrijf veel waarde gehecht wordt aan veilig en gezond werken.

Tijdens de evaluatie werd er getoetst of Hearsee belangrijke procedures opvolgt op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Er werd gepeild of de wettelijke bepalingen worden gerespecteerd en welke procedures er werden ontwikkeld zodat het personeel veilig kan werken. Ook werd er gecontroleerd of deze procedures gekend zijn en worden nageleefd op de werkvloer.

De evaluatie was positief en Hearsee kreeg de certificatie VCA*. Er zal ieder jaar een tussentijdse audit plaatsvinden om te garanderen dat Hearsee aan deze eisen blijft voldoen.